top of page

tir. 10. sep.

|

Bergen Hud- og Fotterapiskole

Hudterapeut, VG2 & VG3 kveld høst 2024

Ta utdanning på kveldstid! Kr 35.000,- pr. semester.

Hudterapeut, VG2 & VG3 kveld høst 2024
Hudterapeut, VG2 & VG3 kveld høst 2024

Tid og sted

10. sep. 2024, 16:30

Bergen Hud- og Fotterapiskole, Strømgaten 32, 5008 Bergen, Norge

Om arrangementet

Bergen Hud- og Fotterapiskole tilbyr en kveldsutdanning som går over 3 semester (1,5 år). 

Det er undervisning 2 kvelder pr. uke, tir - ons, ca. kl 16.30 - 21.30, og det forventes også at du setter av tid til selvstudie av pensum og oppgaveskriving mellom samlingene. Skolen er godkjent i Lånekassen og følger den offentlige fagplanen for Studieretning Helse og Oppvekstfag: VG2 og VG3 Hudpleier. Det blir undervist i fagene Helsefremmende arbeid (dermatologi, miljølære, sykdomslære), Kommunikasjon og samhandling (service- og etikk, bedriftslære) og Yrkesliv i hudpleiefag (hudpleiefag, apparat- og produktlære, fotpleie, makeup og fargelære).

Studiet har som mål å gi flere mulighet til å videreutdanne seg ved å tilpasse studiet mest mulig etter dagens hverdag; være seg om man er i jobb, har familie, kommer utenbys fra eller annet som gjør det vanskelig å delta i daglig undervisning gjennom et helt år. Eller for deg som ønsker tid til selvstudie i eget tempo og en friere hverdag under studiet.

Vi legger stor vekt på den praktiske opplæringen. Både hud- og fotterapi er utdanninger med stor vekt på fysisk opplæring og praksis. Hos oss får du både hjelp og støtte med den teoretiske delen samtidig som du blir trygt veiledet gjennom all yrkesfaglig utføring. I motsetning til rene nettstudier blir du ledet sikkert gjennom alle fagene du trenger for å bestå eksamen og bli en dyktig terapeut.

3 semester – høst-vår-høst

2 kvelder pr uke, tirsdag - onsdag

5t pr kveld, ca. 16.30 – 21.30

Antall lærerstyrte timer, 470t i skolens salong/lokaler

Vg2 og Vg3 hudpleie handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke samfunnets behov for kompetanse om hud, hudbehandling og forebygging av hudproblemer. Slik kompetanse innebærer å kunne bruke ulike behandlingsmetoder ved pleie av huden og å kunne bruke relevante produkter, apparater og teknologier i yrkesutøvelsen. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som har estetisk sans, gir råd og veiledning om pleie av huden, selger og yter service, markedsfører og står for daglig drift av hudpleierelaterte bedrifter.

Et viktig moment i tiden du er student hos oss er at du også får erfaring i å øve deg på kunder som du ville gjort i en arbeidssituasjon. Dette fordi vi ønsker at du skal ha best mulig fundament og utgangspunkt når du er ferdig hos oss og evt ønsker å søke jobb innen bransjen. Som student vil den praktiske delen omfatte trening både på medelever og de ulike behandlingene på klientdager. Klientdagene er et fantastisk verktøy både for de praktiske oppgavene men også for trening i kommunikasjon i en arbeidssituasjon.

Skolens lærere er høyt kvalifiserte, elsker sitt fag og er engasjert i deg som student! Dette er også en av grunnene til at vi kun tilbyr små klasser(10-12 pers); skolen har deg som student i sentrum og ønsker at alle som velger å ta utdanningen sin her skal føle seg sett og ivaretatt. Bergen Hud- og Fotterapiskole har kvalifiserte lærere med forskjellig bakgrunn i som f.eks. hudpleiefaget, undervisning, dermatologi, kosmetisk kjemi, sykepleie, fotterapi, kommunikasjon, økonomi og aktiv yrkeserfaring.

Eksamener og vitnemål:

Det avlegges 3 skriftlige og en praktisk/teoretisk tverrfaglig eksamen i VG2 fagene og samme i VG3 fagene. Det er også innleveringsoppgaver gjennom året og mulighet for kortere kurs. Alle eksamenene avlegges som privatist ved Vestland Fylkeskommune. Eksamen betales av eleven ved oppmelding til Vestland Fylkeskommune (15. september/1. februar). Eleven får utstedt diplom fra skolen ved fullført og bestått studie i tillegg til offentlige eksamenspapirer fra Fylkeskommunen som privatist.

Opptakskrav:

For å kunne begynne på Bergen Hud- og Fotterapiskole kreves norsk grunnskole eller tilsvarende. Det anbefales å ha relevant studie/erfaring innen helse som kan hjelpe eleven i hudpleiestudiet, men dette er ikke påkrevd. Du må også være over 18 år. Kvalifiserte søkere blir kontaktet før opptak. Vi har begrenset med elevplasser.

Kostnader:

Påmeldingsavgift kr 3.500,-, betales innen 14 dager etter innvilget plass.

Semesteravgift kr 35.000,- x3, belastes ved oppstart hvert semester.

Oppmelding til eksamen(8 stk) etter Fylkeskommunens satser for privatist, frister i september og februar.

Bøker besørges av elev etter bokliste for aktuelt studie.

Uniformsjakke og produkter til bruk i undervisning er inkludert.

Bokliste:

Hudpleie - Dermatologi og behandlinger 1, ISBN: 9788241207396

Hudpleie - Dermatologi og behandlinger 2, ISBN: 9788241207419

Hudpleie - Kommunikasjon og profesjon, ISBN: 9788241207426

Anbefalt i tillegg: Den forunderlige kroppen, ISBN: 9788205285187

Overnatting:

Har du behov for overnatting i perioden samlingene foregår så har vi avtale med Citybox Bergen som ligger like ved skolen, gi beskjed til oss så kan du motta kode for booking. (Du kan også booke hos Citybox Danmarksplass)

Lånekassen:

Utdanningen er godkjent av Lånekassen, du finner søknad til støtte under Høyere og annen utdanning, Bergen Hud- og Fotterapiskole.

Nav:

Om du ønsker å omskolere deg eller på annen måte må endre på din arbeidssitusjon er det flere som får hjelp av Nav til støtte for dette, ta kontakt med en veileder hos Nav for informasjon og be dem kontakte oss om du ønsker å delta her.

Aktuelle arbeidssteder etter endt utdanning:

Hudpleieinstitutter, Spa og hotell, parfymeri, apotek, helse- og serviceinstitusjoner, egen salong, salg- og markedsføring, media, film og teater, m.m.

Dele dette arrangementet

bottom of page