top of page

man. 19. aug.

|

Bergen Hud- og Fotterapiskole

Autorisert Fotterapeut, VG2 & VG3 samlingsbasert høst 2024

NYHET! Samlingsbasert studie til Autorisert Fotterapeut! Kr 35.000,- pr. semester.

Autorisert Fotterapeut, VG2 & VG3 samlingsbasert høst 2024
Autorisert Fotterapeut, VG2 & VG3 samlingsbasert høst 2024

Tid og sted

19. aug. 2024, 08:30

Bergen Hud- og Fotterapiskole, Strømgaten 32, 5008 Bergen, Norge

Om arrangementet

Samlingsbasert Fotterapi er en utdanning som går over 3 semester med 5 samlinger pr semester. 

En samling foregår fra mandag til fredag i skolens lokaler med obligatorisk oppmøte. Det forventes også at du setter av tid til selvstudie av pensum og oppgaveskriving mellom samlingene. Skolen er godkjent i Lånekassen og følger den offentlige fagplanen for Studieretning Helse og Oppvekstfag: VG2 Fotterapi og Ortopediteknikk og VG3 Fotterapi. Det blir undervist i fagene Helse, funksjon og bevegelse, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesliv i fotterapifaget.

Studiet har som mål å gi flere mulighet til å videreutdanne seg ved å tilpasse studiet mest mulig etter dagens hverdag; være seg om man er i jobb, har familie, kommer utenbys fra eller annet som gjør det vanskelig å delta daglig i undervisning gjennom et helt år. Eller for deg som ønsker tid til selvstudie i eget tempo og en friere hverdag under studiet.

Vi legger stor vekt på den praktiske opplæringen. Fotterapi er en utdanning med stor vekt på fysisk opplæring og praksis. Hos oss får du både hjelp og støtte med den teoretiske delen samtidig som du blir trygt veiledet gjennom all yrkesfaglig utføring. I motsetning til rene nettstudier blir du ledet sikkert gjennom alle fagene du trenger for å bestå eksamen og bli en dyktig terapeut.

3 semester – 15 mnd, høst-vår-høst

5 samlinger pr semester, 1 uke pr mnd

5 dager pr samling, mandag -fredag

8t pr dag, ca. 08.30 – 16.30

Antall lærerstyrte timer, 600t

Utplasering i perioden, minimum 2 uker

Høstens samlinger 2024:

19. august uke 34

16. september uke 38

14. oktober uke 42

11. november uke 46

9. desember uke 50

Våren 2025: 

6. januar uke 2

3. februar uke 6

3. mars uke 10

7. april uke 15

5. mai uke 19

Høsten 2025: 

18. august uke 34

15. september uke 38

13. oktober uke 42

10. november uke 45

8. desember uke 50

Fotterapeuter er autorisert helsepersonell som har kompetanse på fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene og kroppens bevegelsesapparat. Fotterapeuten jobber med å behandle og forebygge lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til fotproblemene som ofte ligger i fottøyet.

Et viktig moment i tiden du er student hos oss er at du også får erfaring i å øve deg på kunder som du ville gjort i en arbeidssituasjon. Dette fordi vi ønsker at du skal ha best mulig fundament og utgangspunkt når du er ferdig hos oss og evt ønsker å søke jobb innen bransjen. Som student vil den praktiske delen omfatte trening både på medelever og de ulike behandlingene på klientdager. Klientdagene er et fantastisk verktøy både for de praktiske oppgavene men også for trening i kommunikasjon i en arbeidssituasjon.

Skolens lærere er høyt kvalifiserte, elsker sitt fag og er engasjert i deg som student! Dette er også en av grunnene til at vi kun tilbyr små klasser; skolen har deg som student i sentrum og ønsker at alle som velger å ta utdanningen sin her skal føle seg sett og ivaretatt. Bergen Hud- og Fotterapiskole har kvalifiserte lærere med forskjellig bakgrunn i som f.eks. fotterapi, hudpleiefaget, undervisning, dermatologi, kosmetisk kjemi, sykepleie, kommunikasjon, økonomi og aktiv yrkeserfaring.

Eksamener og vitnemål: 

Det avlegges 3 skriftlige og en praktisk/teoretisk tverrfaglig eksamen i VG2 fagene(etter 2. semester) og samme i VG3 fagene(etter 3. semester). Det er også innleveringsoppgaver gjennom året og mulighet for kortere kurs. Alle eksamenene avlegges som privatist ved Vestland Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune(tverrfaglig). Det er også mulig å oppnå autorisasjon i dette faget; se autorisasjon under.

Autorisasjon: 

Autorisert Fotterapeut. For å oppnå autorisasjon må søkeren ha bestått alle eksamen VG2/VG3 Fotterapi og VG1 helse og oppvekst fag eller annen relevant realkompetanse fra det offentlige. Skolen underviser i nivå VG2 Fotterapi & Ortopediteknikk og VG3 Fotterapi og det anbefales at en tar VG1 som privatist om en ikke er over 25 år; da med realkompetansevurdering. Dette faget kan man ta som privatist før, under eller etter studietiden på egenhånd. Søknad til autorisasjon sendes Statens Autorisasjonskontor(SAK) av søkeren selv etter endt studie.

Opptakskrav: 

For å kunne begynne studiet til Fotterapeut ved Bergen Hud- og Fotterapiskole kreves norsk grunnskole eller tilsvarende og det anbefales å ha relevant studie/erfaring innen helse som kan hjelpe eleven i studiet, men er ikke påkrevd. Se også punkt under autorisasjon om dette skal søkes etter. Du må også være over 18 år. Kvalifiserte søkere blir kontaktet før opptak. Vi har begrenset med elevplasser.

Kostnader:

Påmeldingsavgift kr 3.500,-, betales innen 14 dager etter innvilget plass.

Semesteravgift kr 35.000,- x3, belastes ved oppstart hvert semester.

Oppmelding til eksamen etter FK satser for privatist, frister i september og februar.

Bøker anskaffes av eleven selv etter bokliste for gjeldende studie.

Uniformsjakke og produkter til bruk i undervisning er inkludert.

Bokliste:

Fotterapi og ortopediteknikk - Helsefremmende arbeid, ISBN: 9788241207068

Fotterapi og ortopediteknikk - Yrkesutøvelse, ISBN: 9788241207075

Fotterapi og ortopediteknikk - Kommunikasjon og samhandling, ISBN: 9788241207051

Anbefalt i tillegg: Den forunderlige kroppen, ISBN: 9788205285187

Overnatting:

Har du behov for overnatting i perioden samlingene foregår så har vi avtale med Citybox Bergen som ligger like ved skolen, gi beskjed til oss så kan du motta kode for booking. (Du kan også booke hos Citybox Danmarksplass)

Lånekassen:

Utdanningen er godkjent av Lånekassen, du finner søknad til støtte under Høyere og annen utdanning, Bergen Hud- og Fotterapiskole, Fotterapi deltid.

NAV:

Om du ønsker å omskolere deg eller på annen måte må endre på din arbeidssituasjon er det flere som får hjelp av Nav til støtte for dette, ta kontakt med en veileder hos Nav for informasjon og be dem kontakte oss om du ønsker å delta her.

Aktuelle arbeidssteder etter endt utdanning: 

Helse- og serviceinstitusjoner, hud- og fotpleieinstitutter, Spa og hotell, apotek, egen salong eller ambulerende virksomhet.

Dele dette arrangementet

bottom of page