top of page
fulllogo_transparent_nobuffer.png

Hvorfor velge oss?

Hvorfor du skal velge oss og møte fysisk på skolen fremfor å studere via nettet:

Vi legger stor vekt på den praktiske opplæringen. Både hud- og fotterapi er utdanninger med stor vekt på fysisk opplæring og praksis. Hos oss får du både hjelp og støtte med den teoretiske delen samtidig som du blir trygt veiledet gjennom all yrkesfaglig utføring. I motsetning til rene nettstudier blir du ledet sikkert gjennom alle fagene du trenger for å bestå eksamen og bli en dyktig terapeut.

Skolens lærere er høyt kvalifiserte, elsker sitt fag og er engasjert i deg som student! Dette er også en av grunnene til at vi kun tilbyr små klasser; skolen har deg som student i sentrum og ønsker at alle som velger å ta utdanningen sin her skal føle seg sett og ivaretatt.

Et viktig moment i tiden du er student hos oss er at du også får erfaring i å øve deg på kunder som du ville gjort i en arbeidssituasjon. Dette fordi vi ønsker at du skal ha best mulig fundament og utgangspunkt når du er ferdig hos oss og evt ønsker å søke jobb innen bransjen. Som student vil den praktiske delen omfatte trening både på medelever og de ulike behandlingene på klientdager. Klientdagene er et fantastisk verktøy både for de praktiske oppgavene men også for trening i kommunikasjon i en arbeidssituasjon.

Hvorfor bør hudterapeuter velge en CIDESCO-godkjent skole?

Som student hos Bergen Hud- og Fotterapiskole har du mulighet til å gjennomføre en internasjonal eksamen etter endt utdannelse. En CIDESCO eksamen foregår med vurdering av en av CIDESCOs egne sensorer.

En internasjonal eksamen er et kvalitetsstempel som vil skille deg ut fra andre søkere når du søker jobb som hudterapeut i Norge. I tillegg vil det åpne mange dører for deg hvis du ønsker å jobbe i utlandet.

For å kvalifisere nyutdannede hudterapeuter på høyeste nivå, tilbys våre studenter å ta CIDESCO-eksamen. CIDESCO er en av verdens eldste og mest prestisjefylte sertifiseringer man kan ta som hudterapeut. Med godkjent diplom fra CIDESCO har du den høyeste kvalitetssikringen du kan få i Norge og i tillegg kan du jobbe i 30 land over hele verden. CIDESCO setter verdensstandarden for hud- og kroppsterapi og er kun tilgjengelig for ledende skoler, spa og hudpleiesalonger.

bottom of page